úspěchy členů zájmových kroužků DDM Luhačovice

09.11.2017 Vedoucí kroužků DDM Luhačovice odvádějí kvalitní práci. Díky nim se členové zájmových kroužků  zúčastnili různých soutěží vyhlášených  jinými DDM a SVČ
nebo organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, většinou na území Zlínského kraje, kde nás úspěšně reprezentovali.


Pokračuje činnost zájmových kroužků Florbal 1,2,3, a Š.O.F.L., hráči se zúčastnili turnajů, ze kterých přivezli výborná ocenění.

Pokračuje i činnost zájmových kroužků Hasičský přípravka a Hasičský 1,2. Zapojují se
do hasičských závodů i soutěže v uzlování. Prezentují svoji činnost i v rámci ukázek.
Velmi pěkně nás reprezentují zájmové kroužky agility v rámci ukázek v našem městě i okolí, členové se stále zlepšují. V rámci neoficiálních i oficiálních závodů se umísťují na předních příčkách. 
 
Výsledky své práce prezentuje během roku také zájmový kroužek železniční modelář
na výstavách modelové železnice.
Do soutěží se zapojují také členové kroužku myslivecký Drnovice.
Zájmové kroužky taneční, aerobic, fitness dance, kytara, historický tanec nás pravidelně prezentují vystoupeními v rámci různých akcí, vystoupeními pro seniory
a na soutěžích. Přinášejí radost nejen svým blízkým, ale i široké veřejnosti. Nově jsme otevřeli kroužky trampolíny, taneční, latinsko americké tance  tanec a už nyní se těšíme na jejich ukázky.

Zájmovým kroužkům výtvarné, keramické, Pastelka 1 se podařilo v minulém roce vystavit nádherné obrázky a dílka v rámci výstavy v galerii Městského kulturního domu Elektra „Volný čas nás baví.“ Jejich obrázky i výrobky každoročně zdobí prostory naší organizace.
Vynikajících výsledků dosahuje také zájmový kroužek Doučování, žáci se zlepšují ve školním prospěchu a Brousky, které přináší velmi dobré výsledky díky individuální výuce, a tak dosahují správné výslovnosti.
 
O kroužky Kondiční cvičení, badminton, cvičení na míčích, SM systém, jóga, sebeobrana, pohybové hry, míčové hry, výtvarně kreativní, šachový, rybářský i angličtiny je velký zájem, což svědčí o vynikající práci vedoucích těchto kroužků.

Dalšími novými kroužky v nabídce jsou španělština, meditační večery.
 
ČŠI hodnotila výsledky zájmového vzdělávání v naší organizaci v roce 2015 a byly
na očekávané úrovni.
 
Běžný chod Domu dětí a mládeže vyžaduje vysoké úsilí všech zaměstnanců interních i externích, osobní přínos a nasazení. Skvělá a kvalitní práce přispívá k dobrému jménu nejen zájmového kroužku, ale také Domu dětí a mládeže Luhačovice.
Velmi si Vaší práce vážím a děkuji Vám.
 
ředitelka DDM Luhačovice Mgr. Eva Tomalová