Report o Evropském týdnu mobility v Luhačovicích

27.08.2017

Během týdne mobility probíhalo současně několik akcí na různých místech Luhačovic. Těmito akcemi jsme chtěli nejen zvýšit bezpečnost dětí a žáků i veřejnosti na komunikacích našeho města, ale také přispět k osvětě veřejnosti a ke změně návyků právě během tohoto týdne. Více lidí v tomto týdnu vyměnilo auto za kolo, šlo pěšky, jelo se vláčkem, na kolech
i koloběžkách a šlapacích autíčkách. Reagovali jsme tak na letošní téma mobility
„Chytrá a čistá mobilita“.

Děti a žáci si zvyšovali zručnost v jízdě na kole, znalosti dopravních značek a zručnost v jízdě na kole po mobilním dopravním hřišti a byli upozorňováni na nebezpečí, která je mohou ohrozit, když se na komunikacích nebudou řídit pravidly silničního provozu.

Byli poučeni o první pomoci – beseda s Janou Tomkovou DDM Luhačovice, prevenci
úrazů – beseda s ženou regionu 2016 Michaelou Mikulenkovou i správném chování
ve veřejné dopravě a o správném vybavení kola, vyzkoušeli si jízdu po mobilním
dopravním hřišti i jízdu zručnosti – výukové programy s dopravní tématikou pro děti
a žáky MŠ a ZŠ s Janem Tomalou, Janou Ďurďovou, Janou Tomkovou
i Evou Tomalovou DDM Luhačovice.

Žáci se zapojili se do besedy na téma Bezpečnostní problematika – 4 besedy
Městské policie Luhačovice i do besedy o správném a nesprávném chování v dopravě
a dopravních prostředcích v Městské knihovně. Přínosná byla i beseda zaměřené
na přírodu a myslivost Mysliveckého sdružení Luhačovice. Děti si prohlédly Policii ČR
i hasičskou zbrojnici. I dospělí si přišli na své, mohli si nechat změřit glykémii a tlak
v Charitě Luhačovice, společně s dětmi a žáky se mohli podívat v zámecké zahradě
na ukázku agility DDM Luhačovice, ukázku canesterapie s Danielou Kuncovou, výcvik služebních koní odd. služební hipologie Krajského ředitelství Policie ZK, ukázku výcviku
psů odd. služební kynologie Zlín, ukázku zadržení pachatele Policie ČR, vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla – HZS Zlínského kraje, poučení a vyzkoušení
si chůze a orientace v prostoru s alkobrýlemi s p. Patíkem, z dopravního hřiště
Malenovice, ukázky dobrovolných hasičů s žáky zájmového kroužku hasičský a práci
i techniku IZS. Nechyběla ani vycházka spojená s geocachingem Expedice Luhačovice, tentokrát na Komonec.

Všichni mohli shlédnout výstavu modelového kolejiště Jana Semely v respiriu ZŠ.
Rodiny se mohli zapojit do závodů odrážedel a koloběžek. Během týdne mobility
jsme rozdali pro zvýšení bezpečnosti reflexní přívěšky i reflexní pásky dětem, žákům
i dospělým. Akce se uskutečnily podle plánu, některé byly spolufinancovány Zlínským krajem.

Ze všech akcí jsem měla velmi dobrý pocit, velmi dobře se spolupracovalo se všemi spolupracujícími subjekty a koordinátory jednotlivých akcí.

Poděkování proto patří všem zaměstnancům DDM Luhačovice, spolupracujícím subjektům
i jednotlivcům a také Zlínskému kraji a Městu Luhačovice, které tyto akce podpořilo. 
autor: Eva Tomalová