Anglie 2019

Je nutné se přihlásit elektronicky, předběžnou přihlášku odevzdat v DDM a vyzvednout si závaznou přihlášku, kterou společně se zálohou/1000,-Kč/ odevzdáte nejpozději do 14.12.2018 v DDM.
Program:
1. den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais.
2. den: Brzy ráno přejezd trajektem do Velké Británie. Celodenní prohlídka Londýna. Dopoledne procházka Greenwichským parkem a focení se u nultého poledníku, poté plavba lodičkou do centra Londýna. Prohlídka historického City of Westminster (Parlament, Westminster Abbey. Buckingham Palace, Downing Street, St. James´s Park, trafalgar Sq..) Odpoledne projížďka na vyhlídkovém kole London Eye. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Londýně.
3. den: Celodenní výlet na jih Anglie. Dopoledne zastávka u nejkrásnější části White Cliffs - Beachy Head and Seven Sisters. Odpoledne prohlídka města Brighton a návštěva podmořského světa Sea Life Centre, poté procházka slavnými uličkami The Lanes a osobní volno na Brighton Pier. Večer návrat na ubytování.
4. den: Dopoledne návštěva královského města Windsor, procházka kolem Windsor Castle (místa svatby prince Harryho s vévodkyní Meghan) a k Eton College (nejprestižnější chlapecká soukromá škola). Odpoledne přejez do Legolandu, kde si v ceně jednoho lístku můžete užít bezpočet atrakcí. Ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.
5. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje:
.dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, Video)
.2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) přes kanál La Manche
.2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků)
.komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna
.pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
.bezplatné přistavení autobusu (min. 13 účastníků)
.dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou
.služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů
Cena nezahrnuje:
.MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí
Bližší informace v DDM Luhačovice u Jany Tomkové, tel.: 732 567 215

Kód 181208
Název Anglie 2019
Termín konání 06.05.2019 00:00 - 10.05.2019 00:00
Místo konání Anglie
Hlavní vedoucí Jana Tomková
Věková skupina 12-16 let
Sraz účastníků DDM Luhačovice
Vybavení na akci Cestovní pas
V ceně zahrnuto doprava,ubytování, strava,pojištění, prů
Jiná ujednání Cena nezahrnuje MHD a vstupy
Cena 6900,- Kč