Osud DDM Luhačovice

Video záznam z lednového zastupitelstva MU Luhačovice

19.02.2018 Lednové zastupitelstvo

Byla schválena koncepce školství

26.01.2018 Budova bývalých jeslí v ulici Školní bude sloužit mimoškolním činnostem. V jednom pavilonu bude Dům dětí a mládeže Luhačovice.

Luhačovické zastupitelstvo-prosincové zasedání

27.12.2017 Zasedání z prosincového zastupitelstva.

Další informace po jednání Zastupitelstva města Luhačovice

18.12.2017 Další informace po jednání Zastupitelstva města Luhačovice