Pohybovky maminky s dětmi od 0,5-1 rok

Pohybové aktivity pro maminky s dětmi od 0,5 -1 roku. Je potřeba vyplnit přihlášky pro dítě i pro dospělého.
Kurzy cvičení s dětmi v tomto věku probíhají vždy za účasti rodiče
a mají za cíl hlavně rozvíjet základní pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj pohybu, chůze a překonávání menších překážek.

Skladba lekcí cvičení je koncipována tak, aby děti postupně získávaly nové dovednosti, následně je zdokonalovaly a přidávaly další. Pomůcky a pohybové aktivity v hodinách budou obměňovány, aby pohyb byl při cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou.

Podpora smyslového vnímaní pomocí jednoduchých hudebních nástrojů, písniček a říkanek.

V ceně je garantováno 23 hodin. V měsíci prosinec 2020 - leden 2021 nebude činnost kroužku probíhat z důvodu stěhování organizace.

Kód 100515
Název Pohybovky maminky s dětmi od 0,5-1 rok
Místo konání DDM Luhačovice
Hlavní vedoucí Lucie Šústková
Věková skupina 1-50 let
Vybavení na kroužek pohodlné oblečení
Jiná ujednání pro rodiče s dětmi od 0,5 -1 roku
Cena rok 500,- Kč
Datum zahájení 01.10.2020
Datum ukončení 27.05.2021
Dny konání ČT 08:30-09:30
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí obsazeno