Přírodovědný

Určeno pro žáky od 1. třídy, vycházky do přírody spojené s pozorováním v různých ročních obdobích, poznávání nejběžnějších druhů zvěře a ptáků, stop zvířat, poznávání rostlin, stromů a keřů, hub, souhvězdí aj., orientovat se v přírodě, rozvoj pohybových dovedností v přírodě, ochrana přírody

Kód 170804
Název Přírodovědný
Místo konání DDM Luhačovice
Hlavní vedoucí Eva Škodová
Věková skupina 6-11 let
Vybavení na kroužek přezůvky,vhodné oblečení a obuv na pobyt venku
Cena rok 500,- Kč
Datum zahájení 19.10.2017
Datum ukončení 14.06.2018
Dny konání ČT 16:00-17:00
Kontakt tel.577 131 686, mobil:736 487 999
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí obsazeno