Pevnost poznání - výlet do Olomouce

Pevnost poznání je pro všechny věkové kategorie - ať už vám je pět nebo sto let, nudit se určitě nebudete! V muzeu je připraveno více než 200 zábavných exponátů, interaktivní dílny pro dobrodružné pokusy, filmový sál nebo digitální planetárium, kde uvidíte špičkové filmy o vesmíru.
Můžete se např, projít devítimetrovým modelem mozku nebo korytem řeky s hmyzem v nadživotní velikosti, zatopit město stoletou vodou, podívat se na svět očima včely anebo si zahrát na světelnou harfu, ...
Kdy: v pátek 27.10.2017
Sraz: v 8.45 hod. na nádvoří zámku, odjezd v 9.00 hod. společným
autobusem
Návrat: cca 16.00 hod. na nádvoří zámku, kde bude rozchod
Cena: 320 ,- Kč za osobu/ v poplatku je zahrnuto vstupné do pevnosti a planetária, jízdné /
Rodiče si mohou prohlédnout Olomouc a děti pak zůstanou s pedag. dozorem v Pevnosti poznání.

Počet míst je omezený, proto je nutné přihlásit se předem
v DDM Luhačovice nejpozději do 20.10.2017.
Elektronicky na www.ddmluhacovice.cz , v oddílu "akce",
tel.: 736 487 999, 577 131 686
Akce se uskuteční pouze při dostatečném počtu přihlášených!

Kód 175202
Název Pevnost poznání - výlet do Olomouce
Termín konání 27.10.2017 08:45 - 16:00
Místo konání výlet ČR
Hlavní vedoucí Jana Tomková
Věková skupina 5-80 let
Sraz účastníků na nádvoří zámku v Luhačovicích
Vybavení na akci svačina a pití, sport. oblečení,batoh,kapesné
V ceně zahrnuto vstupné do pevnosti a planetária, jízdné
Cena 320,- Kč