Program akcí

Sportovní víceboj

14.01.2019 Všestranné sportovní disciplíny jednotlivců: Běh na čas, skok z místa, trojskok,T-běh, vzpor ležmo, hod míčem. Nejlepší závodníci z jednotlivých kategorií získají medaile. Každý závodník získá drobnou odměnu a diplom. Na víceboj je nutné se přihlásit předem (třídní tým o počtu 5 závodníků) v kanceláři DDM Luhačovice, nejpozději do pátku 11.1.2018 Poplate...

Florbalový miniturnaj

22.01.2019 Florbalový miniturnaj je určen všem zájemcům, žákům od 3. do 6. třídy. Žáci si vytváří dvoučlenný tým bez brankáře. Hraje se na malé branky. V konečném pořadí rozhoduje počet bodů, vzájemné utkání, skóre. Herní systém bude zvolen podle počtu přihlášených týmových dvojic. Každý účastník získá drobnou odměnu, nejlepší týmové dvojice získávají pohár a medaile. ...

Muzikoterapie

25.01.2019 Odpočinkový hudební program s netradičními nástroji. Zvuky těchto hudebních nástrojů zlepšují náladu, uvolňují napětí a stres.

Anglie 2019

06.05.2019 Je nutné se přihlásit elektronicky, předběžnou přihlášku odevzdat v DDM a vyzvednout si závaznou přihlášku, kterou společně se zálohou/1000,-Kč/ odevzdáte nejpozději do 14.12.2018 v DDM. Program: 1. den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais. 2. den: Brzy ráno přejezd trajektem do Velké Británie. Celodenní pro...

Události

hledáme pracovníky na Dohodu o provedení práce

20.07.2017 hledáme pracovníky na Dohodu o provedení práce

Akce a tábory-červenec 2017

07.07.2017 Akce a tábory probíhající v měsíci červenec 2017

Jak se přihlásit do kroužků

07.07.2017 Registrace a přihlášení do informačního systému domeček