Program akcí

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

28.06.2019 Přijďte si se svými dětmi užít krásné odpoledne v zahradě a tím přivítat prázdniny, ale i oslavit krásné vysvědčení. Je připraven krásný program: - záhadná tajenka, spousta zábavy - od 16:00 hod Sváťovo dividlo s pohádkou O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE - svačinka pro každého školáka či školkáčka - stánek s pitím i zmrzlinou - na závěr akce PĚNOVÁ BITV...

Příměstský tábor 1 pro žáky 1.-5. třída

01.07.2019 Příměstský tabor je určený pro žáky od 1.-5. třídy. Tento tábor bude celé čtyři dny zaměřený na zábavnou vědu a pokusy.

Letní pobytový tábor Revika Vizovice

07.07.2019 Je nutné přihlásit se elektronicky, předběžnou přihlášku podepsat,odevzdat v DDM a vyzvednout si závaznou přihlášku se všemi nutnými přílohami. Letní pobytový tábor Revika Vizovice je pro žáky od 1. třídy. Jeho účelem je rekreační, odpočinková, sportovně turistická a výtvarná činnost. Tábor proběhne v rekreačním středisku Revika, obklo...

Příměstký tábor 3 pro předškoláky

15.07.2019 Pro vaše děti je připraven táborový program, hry, vyrábění, pobyt v zahradě, vycházky do přírody - podle počasí, relaxace a další zábavné aktivity. O děti se postarají pedagogové volného času. Poplatek je rozpočtován na 12 účastníků. Při nižším počtu zájemců je nutné počítat s doplatkem. Nedávejte dětem místo přezůvek nazouváky, ale např. sandály nebo cvičky...

Inline příměstský tábor

15.07.2019 Pohybový prázdninový program pro holky i kluky. Tábor je určený pro začátečníky i pokročilejší bruslaře/řky. Pestrost tábora mimo bruslení zajišťují další aktivity (kolektivní, sportovní, vědomostní hry a soutěže, stolní hry, odpočinkové aktivity, plavání, lanové překážky, ...)

Události

hledáme pracovníky na Dohodu o provedení práce

20.07.2017 hledáme pracovníky na Dohodu o provedení práce

Jak se přihlásit do kroužků

07.07.2017 Registrace a přihlášení do informačního systému domeček