Program akcí

Události

Omezení zájmového vzdělávání od 25.11. - 29.11. 2020

23.11.2020 Dle Usnesení vlády omezení zájmového vzdělávání od 25. - 29.11.2020 trvá.
Vláda omezuje provoz středisek volného času a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání s výjimkou individuální konzultace nebo vzdělávání.

Hygienická pravidla pro účast v kroužcích a klubech

25.09.2020 Hygienická pravidla pro účast v kroužcích a klubech od září, října 2020

poděkování za podporu a informace o vratkách

05.05.2020 poděkování za solidaritu a informace o vratkách za neodučené hodiny v kroužcích 2019/2020

hledáme pracovníky na Dohodu o provedení práce

20.07.2017 hledáme pracovníky na Dohodu o provedení práce

Jak se přihlásit do kroužků

07.07.2017 Registrace a přihlášení do informačního systému domeček